5 ngày vàng tháng 5

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé máy bay trực tuyến trên website của Vietnam Airlines

Chỉ mua trong 5 ngày từ 01/05/2015 tới 05/05/2015

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

Từ Đến Giá vé
khứ hồi
Giai đoạn
chiều đi
Giai đoạn
chiều về
Loại vé Đặt vé
Paris Hà Nội 568* EUR 01/05/15-25/06/15
07/08/15-07/10/15
23/11/15-16/12/15
07/02/16-18/02/16
01/04/16-30/06/16
01/05/15-30/07/15
07/09/15-29/10/15
07/12/15-31/12/15
11/01/16-08/02/16
01/06/16-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Paris Tp. Hồ Chí Minh 571* EUR Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 01/05/15-09/07/15
10/08/15-14/10/15
16/11/15-16/12/15
31/12/15-28/01/16
08/02/16-17/03/16
25/03/16-31/03/16
01/05/15-30/07/15
07/09/15-11/11/15
07/12/15-31/12/15
11/01/16-14/02/16
29/02/16-27/03/16
18/04/16-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Tp. Hồ Chí Minh 149 GBP Siêu tiết kiệm Đặt vé
Frankfurt Hà Nội 577* EUR 01/05/15-25/06/15
07/08/15-09/10/15
23/11/15-16/12/15
07/02/15-18/02/15
01/04/15-30/06/15
01/05/15-30/07/15
07/09/15-29/10/15
07/12/15-31/12/15
11/01/16-08/02/16
18/04/16-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Frankfurt Tp. Hồ Chí Minh 580* EUR Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội 25,200 JPY 08/05/15-07/08/15
19/08/15-17/09/15
01/10/15-24/10/15
11/11/15-27/12/15
06/01/16-28/01/16
07/02/16-14/02/16
24/02/16-17/03/16
25/03/16-31/03/16
08/05/15-07/08/15
19/08/15-17/09/15
01/10/15-24/10/15
11/11/15-27/12/15
06/01/16-28/01/16
07/02/16-14/02/16
24/02/16-17/03/16
25/03/16-31/03/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Tp. Hồ Chí Minh 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Tp. Hồ Chí Minh 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Tp. Hồ Chí Minh 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukuoka Hà Nội 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukuoka Tp. Hồ Chí Minh 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Đà Nẵng 25,200 JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông Hà Nội 890 HKD 06/05/15-30/06/15
21/08/15-30/08/15
09/09/15-25/09/15
11/10/15-19/12/15
11/01/16-22/01/16
24/02/16-30/06/16
06/05/15-30/06/15
21/08/15-30/08/15
09/09/15-25/09/15
11/10/15-19/12/15
11/01/16-22/01/16
24/02/16-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông Tp. Hồ Chí Minh 890 HKD Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bắc Kinh Hà Nội 990 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Quảng Châu Hà Nội 550 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Quảng Châu Tp. Hồ Chí Minh 790 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Thành Đô Hà Nội 550 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Thượng Hải Hà Nội 990 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Thượng Hải Tp. Hồ Chí Minh 990 CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 389,000* KRW 09/05/15-21/05/15
29/05/15-23/07/15
08/08/15-21/09/15
10/10/15-14/12/15
01/03/15-30/06/16
09/05/15-21/05/15
29/05/15-23/07/15
08/08/15-21/09/15
10/10/15-14/12/15
01/03/15-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Tp. Hồ Chí Minh 423,000* KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 439,000* KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 485,500* KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Tp. Hồ Chí Minh 478,000* KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đài Bắc Hà Nội 6,700 TWD 11/05/15-14/06/15
04/09/15-25/09/15
11/10/15-19/12/15
11/01/16-22/01/16
24/02/16-30/06/16
11/05/15-14/06/15
04/09/15-25/09/15
11/10/15-19/12/15
11/01/16-22/01/16
24/02/16-30/06/16
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đài Bắc Tp. Hồ Chí Minh 6,700 TWD Siêu tiết kiệm Đặt vé
Cao Hùng Hà Nội 6,700 TWD Siêu tiết kiệm Đặt vé
Cao Hùng Tp. Hồ Chí Minh 6,700 TWD Siêu tiết kiệm Đặt vé
* Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí. Giá vé cho các hành trình từ Pháp, Đức và Hàn Quốc đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.

Lưu ý:

  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

Vietnam Like