Khoảng cách đi từ New York đến Washington

4.7/5 - (4 votes)

Đưa ra dưới đây là khoảng cách giữa thành phố New York, Hoa Kỳ và Washington, Hoa Kỳ . Một bản đồ hiển thị vị trí của Thành phố New York và Washington với hướng di chuyển bằng đường hàng không cũng được cung cấp. Cùng với khoảng cách Washington – Thành phố New York , bạn cũng có thể tìm thấy thời gian hiện tại và chênh lệch múi giờ giữa Thành phố New York và Washington, kinh độ và vĩ độ của cả hai thành phố và thời lượng chuyến bay.

Khoảng cách Đến Washington Từ Thành phố New York là:
204 dặm / 328,31 km / 177,27 hải lý

Thành phố New York và Washington ở cùng múi giờ America/New_York.

Thời gian hiện tại ở Thành phố New York / Washington : , Thu, 15 Dec, 2022, 07:29 AM -05:00,
New York City – Lat: 40.7143, Long: -74.006
07:29 sáng

Thành phố New York tới Washington Khoảng cách

Bản đồ dưới đây cho thấy vị trí của Thành phố New York và Washington. Đường màu xanh tượng trưng cho đường thẳng nối hai vị trí này. Khoảng cách được hiển thị là đường thẳng hoặc khoảng cách di chuyển trên không giữa Washington và Thành phố New York.

Khoảng cách di chuyển giữa Thành phố New York, Hoa Kỳ và Washington, Hoa Kỳ là bao nhiêu? Có bao nhiêu dặm là nó từ Washington đến thành phố New York. 204 dặm/328,31 km là khoảng cách bay giữa hai nơi này.