Khoảng cách từ Hà Nội đến Seoul

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa sân bay quốc tế Nội Nội Hà Nội, Việt Nam và Seoul, Hàn Quốc?

Thời gian bay từ sân bay quốc tế Hà Nội Nội đến Seoul là 4 giờ 14 phút .

Một khoảng cách 1.696 dặm / 2.729 km.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Hà Nội Nội đến Seoul | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Hà Nội đến Seoul là 4 giờ 14 phút
  • Khoảng cách từ Hà Nội đến Seoul là 1.696 dặm / 2.729 km
  • Hà Nội được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài
  • Seoul được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Seoul Gimpo

Sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài & thời gian địa phương Seoul

Seoul, Hàn Quốc thời gian là 2 giờ trước sân bay quốc tế Hà Nội Nội Bài, Việt Nam

Vietnam Like