Khoảng cách từ Việt Nam đến Thụy Sĩ

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Việt Nam, Việt Nam và Thụy Sĩ, Thụy Sĩ?

Thời gian bay từ Việt Nam đến Thụy Sĩ

Thời gian bay từ Việt Nam đến Thụy Sĩ là 11 giờ 43 phút .

Một chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam (SGN) đến Thụy Sĩ (BRN) có thời lượng 11 giờ 43 phút .

Một khoảng cách 5.977 dặm / 9620 km.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Thụy Sĩ | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Việt Nam đến Thụy Sĩ là 11 giờ 43 phút
  • Khoảng cách từ Việt Nam đến Thụy Sĩ là 5.977 dặm / 9620 km
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Thụy Sĩ được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay Bern

Việt Nam & Thụy Sĩ giờ và múi giờ địa phương

Thụy Sĩ, thời gian là 6 giờ sau Việt Nam, Việt Nam

Vietnam Like