Texas cách Việt Nam bao nhiêu tiếng

5/5 - (3 votes)

Thời gian bay từ Texas đến Việt Nam là bao lâu?

Tìm thời gian bay nhanh nhất, thời gian bay trung bình và thời gian bay dài nhất từ ​​Texas đến Việt Nam.

Thời gian bay trung bình là 17 giờ 9 phút

Chuyến bay nhanh nhất từ ​​Texas đến Việt Nam là 17 giờ 9 phút.

Thời gian chuyến bay từ Việt Nam đến Texas

Giờ bay cho Texas và Việt Nam.

  • Thời gian bay trung bình: 17 giờ 9 phút
  • Thời gian bay ngắn nhất: 17 giờ 9 phút
  • Thời gian bay dài nhất: 17 giờ 9 phút

Thời gian bay trung bình từ Texas đến Việt Nam là 17 giờ 9 phút. Tuy nhiên, thời lượng của bất kỳ chuyến bay nào có thể khác với thời gian trung bình dựa trên điều kiện thời tiết, đường bay và tình trạng tắc nghẽn trên không. Điều này có nghĩa là các chuyến bay riêng lẻ có thể kéo dài dưới 17 giờ 9 phút nhưng đôi khi có thể dài hơn.

Sân bay & thông tin khoảng cách

Các sân bay phục vụ hành trình này và khoảng cách.

  • Thời gian bay trung bình từ Texas đến Việt Nam là 17 giờ 9 phút
  • Khoảng cách từ Texas đến Việt Nam là 8.752 dặm / 14.086 km

Texas & Việt Nam giờ địa phương và múi giờ

Việt Nam, giờ Việt Nam đi trước Texas, Hoa Kỳ 13 tiếng.

Texas Múi giờ: CST (-06:00)

Việt Nam Múi giờ: +07 (+07:00)