Thời gian bay từ Hồ Chí Minh đến Dubai

Dưới đây là thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay gần nhất đến Dubai là Sân bay Dubai .

Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai là 7 giờ 10 phút

Thời gian bay thẳng từ Việt Nam đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Dubai, sân bay lớn ở Dubai

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Hồ Chí Minh ➝ Dubai  7 giờ 10 phútHãng hàng không Emirates Airline
Hồ Chí Minh ➝ Dubai  7 giờ 40 phútHãng hàng không China Southern Airlines
Hồ Chí Minh ➝ Dubai  7 giờ 40 phút Hãng hàng không Vietnam Airlines

Số lượng sân bay tại Dubai: 1 sân bay quốc tế  
Số lượng sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam & Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 5620 Kilo

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Dubai

  •  Hãng hàng không Emirates Airline
  •  Hãng hàng không Vietnam Airlines

Thành phố Hồ Chí Minh thời gian là 3 giờ trước Dubai

Vietnam Like