Từ Cali đến New York mất bao lâu

5/5 - (2 votes)

Đưa ra dưới đây là khoảng cách giữa California, Hoa Kỳ và Thành phố New York, Hoa Kỳ . Một bản đồ hiển thị vị trí của California và Thành phố New York với hướng di chuyển bằng đường hàng không cũng được cung cấp. Cùng với khoảng cách Thành phố New York – California , bạn cũng có thể tìm thấy thời gian hiện tại và chênh lệch múi giờ giữa California và Thành phố New York, vĩ độ và kinh độ của cả hai thành phố và thời lượng chuyến bay.

Khoảng cách Đến Thành phố New York Từ California là:
214 dặm / 344,4 km / 185,96 hải lý

California và Thành phố New York ở cùng múi giờ America/New_York.

Thời gian hiện tại ở California / Thành phố New York : , Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022, 08:07 AM -05:00,
California – Vĩ độ: 38.3004, Dài: -76.5075
08:07 sáng

California đến Thành phố New York Khoảng cách

Bản đồ dưới đây cho thấy vị trí của California và Thành phố New York. Đường màu xanh tượng trưng cho đường thẳng nối hai vị trí này. Khoảng cách được hiển thị là đường thẳng hoặc khoảng cách di chuyển trên không giữa Thành phố New York và California.

Khoảng cách di chuyển giữa California, Hoa Kỳ và Thành phố New York, Hoa Kỳ là bao nhiêu? Có bao nhiêu dặm là nó từ thành phố New York đến California. 214 dặm/344,4 km là khoảng cách bay giữa hai nơi này.