Khoảng cách từ Việt Nam đến Đài Loan

5/5 - (1 vote)

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Việt Nam, Việt Nam và Đài Loan, Đài Loan?

Thời gian bay từ Việt Nam đến Đài Loan là 2 giờ 39 phút .

Một khoảng cách 1.063 dặm / 1.710 km.

Thông tin về sân bay, khoảng cách và thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Việt Nam đến Đài Loan là 2 giờ 39 phút
  • Khoảng cách từ Việt Nam đến Đài Loan là 1.063 dặm / 1.710 km
  • Việt Nam được phục vụ bởi sân bay Sân bay quốc tế Nội Bài
  • Đài Loan được phục vụ bởi sân bay Sân bay Đài Bắc

Việt Nam & Đài Loan giờ và múi giờ địa phương

Đài Loan, Đài Loan thời gian là 1 giờ trước Việt Nam, Việt Nam