Syria cách Việt Nam bao xa

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Việt Nam, Việt Nam và Syria, Syria?

Thời gian bay từ Việt Nam đến Syria là 8 giờ 49 phút .

Một chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam (SGN) đến Syria (ALP) có thời lượng 8 giờ 49 phút .

Một khoảng cách 4.502 dặm / 7245 km.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Syria | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Việt Nam đến Syria là 8 giờ 49 phút
  • Khoảng cách từ Việt Nam đến Syria là 4.502 dặm / 7,245 km
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Syria được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Aleppo

Việt Nam & Syria giờ và múi giờ địa phương

Syria, Syria thời gian là 5 giờ sau Việt Nam, Việt Nam

Vietnam Like