5/5 - (1 bình chọn)

Đưa ra dưới đây là giờ bay từ Đà Nẵng, Việt Nam đến Bangkok, Thái Lan bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Đà Nẵng là Sân bay Đà Nẵng  và sân bay gần nhất tới Bangkok là Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.

Thời gian bay từ Đà Nẵng đến Bangkok là 1 h 45 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 1 h 45 mTuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất 5 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là từ 1 giờ đến 14 giờ.

Số lượng sân bay tại Bangkok: 2 sân bay quốc tế Số lượng sân bay tại Đà Nẵng: 1 sân bay quốc tế.

Khoảng cách giữa Đà Nẵng, Việt Nam & Bangkok, Thái Lan là 840 Kilomet

Thời gian bay thẳng từ Đà Nẵng đến Thái Lan của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Đà Nẵng đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Đà Nẵng, Việt Nam & Bangkok, Thái Lan 1 h 45  phút AirAsia
Đà Nẵng, Việt Nam & Bangkok, Thái Lan 1 h 40 phútVietjet Air
Đà Nẵng, Việt Nam & Bangkok, Thái Lan  1 h 40 phútVietnam Airlines
Đà Nẵng, Việt Nam & Bangkok, Thái Lan 1 h 40 phút Bangkok Airways

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Bangkok

  •  Hãng hàng không AirAsia
  • Hãng hàng không Vietjet Air
  • Hãng hàng không Vietnam Airlines
  • Hãng hàng không Bangkok Airways

Đưa ra dưới đây là giờ bay từ Đà Nẵng, Việt Nam đến Chiang Mai, Thái Lan bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Đà Nẵng là Sân bay Đà Nẵng (DAD) và sân bay gần nhất đến Chiang Mai là Sân bay Quốc tế Chiang Mai (CNX).

Thời gian bay từ Đà Nẵng đến Chiang Mai là 1 giờ 32 phút

Số lượng sân bay tại Chiang Mai: 1 sân bay quốc tế Số sân bay tại Đà Nẵng: 1 sân bay quốc tế.

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Đà Nẵng đến Chiang Mai 2 h 0 phút AirAsia

Khoảng cách giữa Đà Nẵng, Việt Nam & Chiang Mai, Thái Lan là 1030 Kilo mét.

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Chiang Mai

  •  Hãng hàng không AirAsia