Bay từ Nhật sang Mỹ mất bao lâu

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Tokyo, Nhật Bản đến Los Angeles, Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Tokyo là Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda và sân bay gần nhất đến Los Angeles là Sân bay Quốc tế Los Angeles.

Thời gian bay từ Tokyo đến Los Angeles là 9 giờ 30 phút

Các chuyến bay thẳng mất từ ​​9 giờ đến 11 giờ .

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 12 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 41 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian bay thẳng từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Tokyo đến Sân bay Quốc tế Los Angeles. Los Angeles được phục vụ bởi 1 sân bay quốc tế.

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Tokyo – Los Angeles 9 giờ 30 phút   Hãng hàng không Philippine
Tokyo – Los Angeles 9 giờ 30 phút   Hãng hàng không Etihad
Tokyo – Los Angeles 9 giờ 40 phút   Hãng hàng không miền Nam Trung Quốc
Tokyo – Los Angeles 9 giờ 45 phút   Cathay Thái Bình Dương
Tokyo – Los Angeles 9 giờ 55 phút  Hãng máy bay China Eastern

Số lượng sân bay ở Los Angeles: 1 sân bay quốc tế   
Số sân bay ở Tokyo: 3 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Tokyo, Nhật Bản và Los Angeles, Hoa Kỳ là 8810 Kilo mét

Thời gian bay từ Tokyo đến Los Angeles qua Seattle.

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế New Tokyo đến Sân bay Quốc tế Los Angeles qua Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma, Hoa Kỳ trên chuyến bay của Delta Air Lines là 15 giờ 33 phút

Tokyo đến Seattle 9 giờ 
Thời gian chờ đợi Seattle 3 giờ 55 phút 
Seattle đến LAX 2 giờ 38 phút
Tổng thời lượng: 15 giờ 33 phút

Thời gian bay từ Tokyo đến Los Angeles qua Quảng Châu

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế New Tokyo đến Sân bay Quốc tế Los Angeles qua Sân bay Baiyun mới, Trung Quốc trên chuyến bay của China Southern Airlines là 25 giờ 35 phút

Tokyo đến Quảng Châu 5 giờ 30 phút 
Quảng Châu Thời gian chờ 7 giờ 25 phút 
Quảng Châu đến Los Angeles 12 giờ 40 phút
Tổng thời lượng: 25 giờ 35 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Tokyo và Los Angeles

 •  American Airlines
 •  All Nippon Airways
 •  Delta Air Lines
 •  Hawaiian Airlines
 •  Japan Airlines
 •  United Airlines
 •  US Airways

Giờ Tokyo là 16 giờ trước Los Angeles

Dưới đây là thời gian bay từ Tokyo, Nhật Bản đến New York, Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Tokyo là Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda và sân bay gần nhất đến New York là Sân bay Quốc tế John F Kennedy .

Thời gian bay từ Tokyo đến New York là 12 giờ 30 phút

Thời gian bay thẳng là khoảng 13 giờ .

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 15 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 48 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian bay thẳng từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ Tokyo đến Sân bay Quốc tế John F Kennedy hoặc Sân bay La Guardia. New York được phục vụ bởi 2 sân bay quốc tế.

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
Tokyo – New York 12 giờ 30 phút  Hãng hàng không China Southern Airlines
Tokyo – New York 12 giờ 30 phútHàng không Mỹ US Airways
Tokyo – New York 12 giờ 30 phút   Hãng hàng không All Nippon Airways
Tokyo – New York 12 giờ 44 phút   Hãng hàng không S7 Airlines
Tokyo – New York 12 giờ 55 phút   Hãng hàng không LAN Airlines

Số lượng sân bay ở New York: 2 sân bay quốc tế   
Số sân bay ở Tokyo: 3 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Tokyo, Nhật Bản và New York, Hoa Kỳ là 10880 Kilo mét

Thời gian bay từ Tokyo đến New York qua Toronto

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế New Tokyo đến Sân bay La Guardia qua Sân bay Quốc tế Lester B. Pearson, Canada trên chuyến bay của Air Canada là 14 giờ 52 phút

Tokyo đến Toronto 11 giờ 50 phút 
Thời gian chờ Toronto 1 giờ 25 phút 
Toronto đến New York 1 giờ 37 phút
Tổng thời lượng: 14 giờ 52 phút

Thời gian bay từ Tokyo đến New York qua Minneapolis

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế New Tokyo đến Sân bay La Guardia qua Sân bay Quốc tế St. Paul, Hoa Kỳ trên chuyến bay của Delta Air Lines là 18 giờ 9 phút

Tokyo đến Minneapolis 11 giờ 9 phút 
Thời gian chờ Minneapolis 4 giờ 18 phút 
Minneapolis đến New York 2 giờ 42 phút
Tổng thời lượng: 18 giờ 9 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Tokyo và New York

 •  American Airlines
 •  All Nippon Airways
 •  Delta Air Lines
 •  Hawaiian Airlines
 •  Japan Airlines
 •  United Airlines
 •  US Airways

Giờ Tokyo là 13 giờ trước New

Vietnam Like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *