Đi Philippines có cần visa không

visa philippin

Nếu bạn là công dân của Việt Nam bạn sẽ đi lại tự do tại 44 nước trên thế giới thôi nhé không cần visa thua cả Lào được miễn visa 45 nước và Campuchia được miễn visa 46 nước. Vietnam like sẽ trả lời câu hỏi trên của bạn như sau bạn đi Philippines không cần visa bạn nhé và thời gian tạm trú tại Philippines của bạn không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn ít nhất 6 tháng hạn sử dụng.

Vietnam Like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *