Khoảng cách từ Việt Nam đến New Zealand bao nhiêu km

Thời gian bay từ Việt Nam đến new zealand

Khoảng cách từ New Zealand đến Việt Nam

Tổng thẳng chuyến bay đường xa từ Việt Nam đến New Zealand là 5851 dặm .

Điều này tương đương với 9 416 km hoặc 5.084 hải lý .

Chuyến đi của bạn bắt đầu ở Việt Nam . Nó kết thúc ở New Zealand .

  • Thời gian bay trung bình từ New Zealand đến Việt Nam là 11 giờ 10 phút
  • New Zealand được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay Auckland
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

New Zealand & Việt Nam giờ và múi giờ địa phương

Việt Nam, Việt Nam thời gian là 19 giờ trước New Zealand, New Zealand

Vietnam Like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *