Thời gian bay từ Mỹ sang Đức

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ New York, Hoa Kỳ đến Frankfurt, Đức . Máy tính thời gian bay để tính thời gian thực hiện để đến Frankfurt từ New York bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến New York là Sân bay Quốc tế John F Kennedy (JFK) và sân bay gần nhất đến Frankfurt là Sân bay Quốc tế Frankfurt .

Thời gian bay từ New York đến Frankfurt là 7 giờ 25 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 10 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 38 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian bay thẳng từ Hoa Kỳ đến Đức của các hãng hàng không khác nhau

Hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không lớn khởi hành từ New York đến Sân bay Quốc tế Frankfurt. Frankfurt được phục vụ bởi 1 sân bay quốc tế.

Hành trình & Thời lượngHãng hàng không
New York ➝  Frankfurt 
7 giờ 25 phút 
Lufthansa
New York ➝  Frankfurt 
 7 giờ 35 phút 
Singapore Airlines
New York ➝  Frankfurt 
7 giờ 57 phút 
Delta Air Lines

Số lượng sân bay tại Frankfurt: 1 sân bay quốc tế   
Số lượng sân bay ở New York: 2 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa New York, Hoa Kỳ và Frankfurt, Đức là 6190 Kilo mét

Thời gian bay từ New York đến Frankfurt qua Boston

Thời gian bay từ Sân bay La Guardia đến Sân bay Quốc tế Frankfurt qua Sân bay Quốc tế Logan, Hoa Kỳ trên chuyến bay của US Airways là 17 giờ 25 phút

New York đến Boston 1 giờ 3 phút 
Thời gian chờ Boston 9 giờ 22 phút 
Boston đến Frankfurt 7 giờ
Tổng thời lượng: 17 giờ 25 phút

Thời gian bay từ New York đến Frankfurt qua Atlanta

Thời gian bay từ Sân bay La Guardia đến Sân bay Quốc tế Frankfurt qua Sân bay Quốc tế Hartsfield-jackson Atlanta, Hoa Kỳ trên chuyến bay của Delta Air Lines là 19 giờ 40 phút

New York đến Atlanta 2 giờ 36 phút 
Thời gian chờ Atlanta 7 giờ 59 phút 
Atlanta đến Frankfurt 9 giờ 5 phút
Tổng thời lượng: 19 giờ 40 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa New York và Frankfurt

 • American Airlines
 •  Delta Air Lines
 •  JetBlue Airways
 •  Lufthansa
 •  United Airlines
 •  US Airways

Giờ New York chậm hơn Frankfurt 6 giờ

Đưa ra dưới đây là thời gian bay từ Los Angeles, Hoa Kỳ đến Berlin, Đức  bằng đường hàng không. Sân bay gần nhất đến Los Angeles là Sân bay Quốc tế Los Angeles và sân bay gần nhất đến Berlin là Sân bay Berlin-tegel / Otto Lilienthal.

Thời gian bay từ Los Angeles đến Berlin là 12 giờ 30 phút

Chuyến bay một điểm nhanh nhất mất gần 13 giờ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có thể mất tới 39 giờ dựa trên điểm dừng và thời gian chờ.

Thời gian chờ đợi tại các sân bay trung gian có thể là từ 50 phút đến 23 giờ.

Số lượng sân bay tại Berlin: 2 sân bay quốc tế   
Số lượng sân bay ở Los Angeles: 1 sân bay quốc tế

Khoảng cách giữa Los Angeles, Hoa Kỳ và Berlin, Đức là 9320 Kilo mét

Thời gian bay từ Los Angeles đến Berlin qua Chicago

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles đến Sân bay Berlin-tegel / Otto Lilienthal qua Sân bay Quốc tế Chicago O’hare, Hoa Kỳ trên chuyến bay của American Airlines là 14 giờ 10 phút

Los Angeles đến Chicago 4 giờ 9 phút 
Chicago Thời gian chờ 1 giờ 46 phút 
Chicago đến Berlin 8 giờ 15 phút
Tổng thời lượng: 14 giờ 10 phút

Thời gian bay từ Los Angeles đến Berlin qua London

Thời gian bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles đến Sân bay Berlin-tegel / Otto Lilienthal qua Sân bay Heathrow ở London, Vương quốc Anh trên chuyến bay Finnair là 14 giờ 50 phút

Los Angeles đến London 10 giờ 30 phút 
London Thời gian chờ 2 giờ 30 phút 
London đến Berlin 1 giờ 50 phút
Tổng thời lượng: 14 giờ 50 phút

Các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Los Angeles và Berlin

 •  American Airlines
 • Alaska Airlines
 •  Delta Air Lines
 •  JetBlue Airways
 •  Lufthansa
 •  United Airlines

Giờ Los Angeles là 9 giờ sau Berlin

Vietnam Like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *