Ba Lan cách Việt Nam mấy tiếng

Lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ quan tâm để tìm hiểu thời gian bay giữa Việt Nam, Việt Nam và Ba Lan, Ba Lan?

Thời gian bay từ Việt Nam đến Ba Lan là 10 giờ 37 phút .

Một chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam (SGN) đến Ba Lan (WARS) có thời lượng 10 giờ 37 phút .

Một khoảng cách 5.422 dặm / 8725 km.

Hãy chuẩn bị, vì thời gian bay có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như điều kiện thời tiết, tốc độ gió, đường bay và tắc nghẽn trong không khí. Do các yếu tố này, thời gian bay thực tế có thể ít hơn 10 giờ 37 phút nhưng đôi khi có thể dài hơn thời gian đã nêu.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Ba Lan | Sân bay, Khoảng cách & Thời gian bay

  • Thời gian bay trung bình từ Việt Nam đến Ba Lan là 10 giờ 37 phút
  • Khoảng cách từ Việt Nam đến Ba Lan là 5.422 dặm / 8725 km
  • Việt Nam được phục vụ bởi 1 sân bay Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Ba Lan được phục vụ bởi 0 sân bay
  • Tiền tệ ở Ba Lan, Ba Lan là Lzoty của Ba Lan

Việt Nam & Ba Lan giờ và múi giờ địa phương

Ba Lan, Ba Lan thời gian là 6 giờ sau Việt Nam, Việt Nam

Vietnam Like