May 12, 2022
Rate this post

Vietnam Airlines quy định và áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá vé máy bay dành cho người khuyết tật tại Việt Nam, nội dung như sau:

Đối tượng:

– Áp dụng cho hành khách Việt Nam là người khuyết tật nặng/ đặc biệt nặng

Phạm vi áp dụng:

– Áp dụng trên các chuyến bay thường niên, bảng giá ưu đãi dành cho các chuyến bay nội địa Việt Nam.

Mức giá áp dụng:

  • Đối với người lớn: giảm 85% giá của hạng đặt chỗ M và K
  • Đối với trẻ em: giảm 64% giá của hạng đặt chỗ M và K
  • Đối với trẻ nhỏ: giảm 8% giá của hạng đặt chỗ M và K

Điều kiện áp dụng:

  • Chính sách này chỉ áp dụng cho các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines.
  • Khách hàng cần xuất trình các giấy tờ sau để được áp dụng chính sách: Giấy xác nhận khuyết tật được chủ tịch UBND xã/ phường/quận/ huyện/thành phố.. cấp theo quy định tại thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BGĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.